znalezisko 20060624.9.06 - Psathyrella melanthina · Svaty Jan Moravski, Słowacja · (leg. det. Vashutova)
060624-8223
Psathyrella melanthina
060624-8225
Psathyrella melanthina
060624-8228
Psathyrella melanthina
060624-8229
Psathyrella melanthina
060624-8230
Psathyrella melanthina