fot. 060911-0896 (584×409) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060909-2
from fresh specimen, in laktofenol+ anilinblue, x40/0.95 apochromat aus Jenna, Biolar
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Peziza micropus (kustrzebka drobnotrzonowa)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.09.2006, okolice Milicza
copyright © by Marek Snowarski