znalezisko 20050828.14.05 - Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista) · Góry Kaczawskie ·
050828-3858
Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista)
28.08.2005
050828-3859
Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista)
28.08.2005
050828-3859_1
Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista)
28.08.2005
050828-3860
Hygrophorus chrysodon (wodnicha złocista)
28.08.2005