fot. 040714-7850 (443×600) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040714-14
blaszki i trzon
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stropharia coronilla (łysiczka murawowa)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.07.2004, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski