fot. 040703-7598 (678×520) — copyright © by Marek Snowarski
siedlisko
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Mycenastrum corium (grzybogwiazd skórzasty)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.07.2004, Turew k. Kościana, plac składowania słomy i obornika wśród pól uprawnych
copyright © by Marek Snowarski