fot. 021026-4274 (336×525) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021026-1
blaszki i trzon
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudoclitocybe cyathiformis (lejkownik kubkowatokapeluszowy)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.10.2002, okolice Twardogóry
copyright © by Marek Snowarski