fot. 021026-4272 (424×558) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021026-1
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudoclitocybe cyathiformis (lejkownik kubkowatokapeluszowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.10.2002, okolice Twardogóry
copyright © by Marek Snowarski