znalezisko 20010807.6.01 - Xerocomus badius (podgrzybek brunatny) · Kaszuby · (leg. det. Marek Snowarski)

010808-16

Xerocomus badius (podgrzybek brunatny)

pod świerkiem