jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Xylodon rimosissimus (Peck) Hjortstam et Ryvarden

strzępkoząb gruzełkowatokolczasty
Hyphodontia rimosissima (Peck) Gilb.
na stronie — występowanie

występowanie

Na kłodach i gałęziach drzew iglastych i liściastych.