grzyby.pl
niejadalny

Xeromphalina campanella (Batsch) Maire (1934)

pępowniczka dzwonkowata, pniakówka dzwonkowata
Omphalina campanella Fr.
xerampelina campanella
grupa owocników na silnie zmurszałym pniaku świerka; 06.10.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

xerampelina campanella
Kapelusz rdzawobrązowy; dzwonkowato-wypukły z zagłębieniem w środku; suchy, gładki, brzeg z prześwitującymi blaszkami; 5 – 25 mm średnicy.

space

Trzon ciemny, rdzawobrązowy, u góry jaśniejszy, żółtawy; cienki, 10 – 15 x 1 mm, zwykle spłaszczony, pełny, z wiekiem pusty; u nasady z brunatnymi włoskami.

space

Pileus rusty-brown; campanulate-convex and umbilicate; dry, smooth, margin translucent-striate; 5 – 25 mm in diameter.

space

Stipe dark, rusty-brown, apically lighter-coloured, yellowish; thin, 10 – 15 x 1 mm, usually compressed, solid, with age hollow; at the base with russet hairs.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 6 – 7 x 3 – 4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 6 – 7 µm.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają masowo (po kilkadziesiąt owocników) na próchniejących pniakach drzew iglastych. Przez cały rok ale głównie wiosną i jesienią.

Common. Grows whole year (most often in spring and fall) in large groups (even over one hundred specimens) on decaying stumps of conifers.

wartość

Niejadalna.

Inedible.

gatunki podobne

Podobnej barwy i pokroju są hełmówka (Galerina), te mają jednak jasnobrązowe trzony i ciemny wysyp zarodników. Trzy pozostałe gatunki tego rodzaju nie wyrastają na drewnie, lecz na ściółce.

Simillary shaped are hełmówka (Galerina) but they have ligh brown stipes and dark spore print. Other members of pępowniczka (Xeromphalina) do not grow on wood.