red listGREJ
· Czerwona Lista — I–o niekreślonym zagrożeniu

Xenasmatella ardosiaca (Bourdot & Galzin) Stalpers

Phlebiella ardosiaca (Bourdot & Galzin) K.H. Larss. & Hjortstam