grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.95,66,84)

Usnea rigida (Ach.) Röhl.

brodaczka sztywna
Usnea montana Motyka · Usnea glauca Motyka
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka gładka (Usnea chaetophora)brodaczka grabowa (Usnea carpinea)

uwagi

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.95,66,84 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
W rozporządzeniu o gatunkach chronionych (2014) są podane w osobnych pozycjach wg czeklisty /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/ synonimy tego gatunku: Usnea montana (brodaczka górska; 66) i Usnea glauca (brodaczka sina; 84).