grzyby.pl

Usnea rigida (Ach.) Röhl. [🔉 * ri·gi·da]

brodaczka sztywna
Usnea glauca Motyka · Usnea montana Motyka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka gładka (Usnea chaetophora)brodaczka grabowa (Usnea carpinea)

uwagi

W rozporządzeniu o gatunkach chronionych (2014) są podane w osobnych pozycjach wg czeklisty /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/ synonimy tego gatunku: Usnea montana (brodaczka górska; 66) i Usnea glauca (brodaczka sina; 84).W rozporządzeniu o gatunkach chronionych (2014) są podane w osobnych pozycjach wg czeklisty /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/ synonimy tego gatunku: Usnea montana (brodaczka górska; 66) i Usnea glauca (brodaczka sina; 84).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.95,66,84 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Usnea rigida (Ach.) Röhl. [🔉 * ri·gi·da]Usnea montana Motyka, Usnea glauca Motyka(pl) brodaczka sztywna
rigidus, -a, -um (lat., adj.)
sztywny, twardy, wzniesiony, gruby, mocny