chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003) "niejasna pozycja systematyczna"
· ochrona ścisła (I.67)

Usnea carpinea Bystrek

brodaczka grabowa