grzyby.pl

Usnea monstruosa Vain.

brodaczka niezwykła
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka najdłuższa (Usnea longissima)brodaczka rogowata (Usnea ceratina)

występowanie

"prawdopodobnie błędnie stwierdzona"
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.80 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.