chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.82)

Usnea ceratina Ach.

brodaczka rogowata