grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Usnea melanopoga (Motyka) Bystrek

brodaczka czarnonóżka
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka pośrednia (Usnea intermedia)