jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Usnea carpatica Motyka

brodaczka karpacka
Usnea intermedia Jatta

uwagi

Tylko ten gatunek z rodzaju nie jest wymieniony na liście chronionych (2014).
W GBIF synonimizowany i jako główny podany Usnea intermedia Jatta.