jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Usnea intermedia (A. Massal.) Jatta

brodaczka pośrednia brodaczka karpacka
Usnea carpatica Motyka

uwagi