grzyby.pl

Usnea lapponica Vain.

brodaczka sorediowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka skalna (Usnea diplotypus)brodaczka spleciona (Usnea plicata)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.89 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.