grzyby.pl

Usnea diplotypus Vain.

brodaczka skalna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka sitowa (Usnea perplectans)brodaczka sorediowa (Usnea lapponica)

występowanie

"mylnie podana z Sudetów"
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.87 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.