grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.92,76,103,107)

Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.

brodaczka szczelinowata
Usnea extensa Vain. · Usnea compacta (Räsänen) Motyka · Usnea distincta Motyka
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka śląska (Usnea silesiaca)brodaczka Motyki (Usnea motykana)

uwagi

W polskiej czekliście /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/ są synonimizowane, a występujące jako osobne pozycje na liście chronionych (2014), następujące nazwy: Usnea distincta Motyka (brodaczka miotlasta, 76), Usnea compacta (Räsänen) Motyka (brodaczka zbita, 107), Usnea extensa Vain. (brodaczka wyciągnięta, 103).