grzyby.pl

Usnea glabrescens (Nyl. ex Vain.) Vain.

brodaczka szczelinowata
Usnea compacta (Räsänen) Motyka · Usnea distincta Motyka · Usnea extensa Vain.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka śląska (Usnea silesiaca)brodaczka Motyki (Usnea motykana)

uwagi

W polskiej czekliście /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/ są synonimizowane, a występujące jako osobne pozycje na liście chronionych (2014), następujące nazwy: Usnea distincta Motyka (brodaczka miotlasta, 76), Usnea compacta (Räsänen) Motyka (brodaczka zbita, 107), Usnea extensa Vain. (brodaczka wyciągnięta, 103).W polskiej czekliście /Fałtynowicz, W, 2003 [153s322]/ są synonimizowane, a występujące jako osobne pozycje na liście chronionych (2014), następujące nazwy: Usnea distincta Motyka (brodaczka miotlasta, 76), Usnea compacta (Räsänen) Motyka (brodaczka zbita, 107), Usnea extensa Vain. (brodaczka wyciągnięta, 103).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.92,76,103,107 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.