grzyby.pl

Usnea motykana Bystrek et Wójciak

brodaczka Motyki
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka szczelinowata (Usnea glabrescens)brodaczka nadobna (Usnea florida)