takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Typhula spathulata (Corner) Berthier

GREJ: ID295519 (© autora fot.); copyright © by GREJ