red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Typhula quisquiliaris (Fr.) Henn.

pałecznica orlicowa
na stronie — występowanie