grzyby.pl
niejadalny

Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc.

gąska żółtobrunatna
Tricholoma fulvum (gąska żółtobrunatna)
grupa w trawie, na skraju zarośli, w pobliżu brzozy; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz brązowy, żółtobrązowy do czerwonobrązowego, w centrum ciemniejszy; 40 – 80 (100) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły do rozpostartego; powierzchnia naga do drobno włóknistej i łuseczkowatej, wilgotna śluzowata do lepkiej; skórka ściągalna.

space

Trzon z brązowymi podłużnymi włókienkami na jasnożółtym tle, w górnej części białawy; 70 – 110 (150) x 10 – 20 mm, cylindryczny, pełny, z wiekiem pusty; włóknisty.

space

Pileus brown, yellow-brown to red-brown, in the centre darker; 40 – 80 (100) mm in diameter, initially conic-convex to plane; surface glabrous to finely fibrillose-scaly, mucous to viscid when moist; cuticle peelable.

space

Stipe with brown longitudinal fibrils on pale yellow background, in upper part whitish; 70 – 110 (150) x 10 – 20 mm, cylindrical, solid, with age hollow; fibrous.

space

zarodniki

Tricholoma fulvum (gąska żółtobrunatna)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki gładkie, 5.5 – 7 x 4 – 6 µm.

Spore print white. Spores smooth, 5.5 – 7 x 4 – 6 µm.

występowanie

Niezbyt częsta ale występuje w różnych siedliskach od nizin do gór. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w sąsiedztwie brzóz lub świerków, w lasach iglastych i liściastych.

Not sommon. Summer-fall, solitary or gregarious, near Betula or Picea in hardwood and coniferous forests.

wartość

Niejadalna. [134s82] podaje że może być jedzona po porządnej obróbce termiczne, niedogotowana lub niedosmażona powoduje niedyspozycje żołądkowo-jelitowe.

Inedible.

uwagi

Jest wiele podobnie zabarwionych gąsek. Ta wyróżnia się początkowo jasnożółtymi blaszkami, żółtym miąższem w podstawie trzonu, wyraźnym mącznym zapachem, lepką powierzchnią kapelusza i związkiem z brzozą lub świerkiem.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20000812.14.00 - Tricholoma fulvum (gąska żółtobrunatna); Dolny Śląsk, Góry Bialskie
000812-14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/ #2