grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Trechispora stevensonii (Berk. et Broome) K.H. Larss.

szorstkozarodniczka rombowokryształkowa
Trechispora Trechispora Trechispora TrechisporaTrechisporaszorstkozarodniczka śnieżysta (Trechispora nivea)szorstkozarodniczka mączysta (Trechispora farinacea)
GREJ: ID311198 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID311198 (© autora fot.)