jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Trechispora mollusca (Pers.) Liberta

szorstkozarodniczka dwupiramidalnokryształkowa
na stronie — występowanie

występowanie

Na zbutwiałym drewnie np. olszy, świerka, sosny.