grzyby.pl

Tomentella lapida (Pers.) Stalpers

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella botryoideskutnerka szarawa (Tomentella cinerascens)