takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Tomentella bryophila (Pers.) M.J. Larsen