takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Syzygospora mycetophila (Peck) Ginns