jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto

szydłowniczek długozarodnikowy
na stronie — występowanie

występowanie

Na opadłych, martwych gałęziach drzew liściastych np. kasztanowca, olszy, grabu, topoli i dębu.