Tx: 1847
grzyby.pl

Xylodon flaviporus (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Riebesehl et E. Langer

strzępkoząb żółtopory, drewniczka drobnopora
Hyphodontia flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu [gł. w czekl.] · Kneiffiella flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. et Malysheva · Schizopora flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID195760 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID185140 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID196873 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID208790 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na opadłych gałęziach drzew liściastych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Behnke-Borowczyk et al. (2018)[1305]Behnke-Borowczyk et al. (2018) Abundance and diversity of fungi in oak wood.[1305] (as: Xylodon flaviporus), Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370] (as: Xylodon flaviporus), Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Xylodon flaviporus), Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: Schizopora flavipora), Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502] (as: Schizopora flavipora), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Schizopora flavipora), Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: Schizopora flavipora), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508] (as: Schizopora flavipora), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Schizopora flavipora), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Xylodon flaviporus), Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558] (as: Schizopoora carneolutea), Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593] (as: Schizopora flavipora), Jaworski et al. (2016)[1613]Jaworski et al. (2016) Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns.[1613] (as: Schizopora flavipora), Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: Schizopora flavipora), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Schizopora flavipora), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Schizopora flavipora), Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: Xylodon flaviporus), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Marciszewska et al. (2020)[1937]Marciszewska et al. (2020) Black cherry (Prunus serotina Ehrh.) colonization by macrofungi in the fourth season of its decline due to different control measures in the Kampinos National Park.[1937] (as: Xylodon flaviporus), Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Szczepkowski et al. (2022)[2339]Szczepkowski et al. (2022) Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland).[2339] (as: Xylodon flaviporus), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Xylodon flaviporus (strzępkoząb żółtopory) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 351081 AB83 356200 AB94 152885 374603 375026 AD18 156001 CC15 353170 DA80 197121 DA81 365268 DD77 250283 DE35 208787 DE45 208790 342306 DE46 185701 DE47 185142 221119 334320 DE54 195760 266078 DE55 196873 328296 348093 351189 361031 DE56 185140 356640 DE57 185698 DE58 208791 DE65 367126 367424 DE77 196883 EC34 328118 EC36 327995 FG22 343452

ID 152 885 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 2 km W, Kołbacz, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska ponad źródliskiem, na gałęziach i konarach bukowych, rozpostarty na korze i w szczelinach kory; leg. Grazyna Domian, det. Marcin Piątek; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Strzępkoząb żółtopory; fot.295023; fot.295024; fot.295025; Omówiony w wątku [bf:291106] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 291106 ;

ID 156 001 oznaczenie: Hyphodontia flavipora; lokalizacja: 3 km na S od Przełaz, pow. Swiebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 10 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Fraxino-Alnetum, na kłodzie leżącej na ziemi, gromadnie. kilkanaście; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 904 w zielniku autora; uwagi: fot.305850 fot.305851 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

305850
305851

ID 185 140 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1,5 km NE, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 25 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą liściastych -brzoza, olcha, czeremcha i in, z gęstym podszytem liściastym, na powalonej, zmurszałej brzozie, owocniki rozpostarte, liczne; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/28.12.13; uwagi: 51 1 8,46 N ; 19 27 39,63 E; fot.406594 fot.406595 fot.406596 [notatka: nie] [fotografie: tak];

406594
406595
406596

ID 185 142 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1,3 km SW, Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 10 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzozy, graby, olchy, na powalonej, zmurszałej brzozie, owocniki rozpostarte, liczne; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.12.13; uwagi: 51 10 6,45 N ; 19 35 28,65 E; fot.406601 fot.406602 fot.406603 [notatka: nie] [fotografie: tak];

406601
406602
406603

ID 185 698 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1,1 km N, Wola Rożkowa, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,grab i in, na martwej, stojącej brzozie, owocniki rozpostarte w załamaniach kory i w miejscach jej odpadania od pnia; od wys. ok 2m do ok.5m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.12.13; uwagi: 51 2 27 N ; 19 40 47,25 E; fot.409663 fot.409664 fot.409665 [notatka: nie] [fotografie: tak];

409663
409664
409665

ID 185 701 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 13 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastego lasu przy torowisku -gł.dęby i brzozy, na martwych, zarówno stojących, jak i powalonych, brzozach, owocniki rozpostare, wyrastające ze spękań kory; licznie na kilku drzewach, na stojących kikutach pni i leżacych fragmentach pni; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/28.12.13; uwagi: 51 07 05,3 N ; 19 26 26,7 E; fot.409673 fot.409674 fot.409675 fot.409676 fot.409677 fot.409678 [notatka: nie] [fotografie: tak];

409673
409674
409675
409676
409677
409678

ID 195 760 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 700 m W od wsi Janów Wolski ( Adamów ) gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 28,55" N i 19st 16' 26,06" E], DE54; data zbioru: 6 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik mieszany -dęby, brzozy, sosny, na martwej, połamanej brzozie, owocniki resupinowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.12.13; uwagi: fot.466644 fot.466645 fot.466646 fot.466647 [notatka: nie] [fotografie: tak];

466644
466645
466646
466647

ID 196 873 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1,6 km N od wsi Łęg ( części prawobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 2' 44,81" N i 19st 18' 32,94" E], DE55; data zbioru: 24 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk, na powalonej, murszejącej brzozie, owocniki resupinowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/28.12.13; uwagi: fot.472220 fot.472221 fot.472222 fot.472223; W sierpniu 2009 r, w tym samym miejscu, ale na innej brzozie również znalazłem tego grzyba.; fot.472224 fot.472225 fot.472226 [notatka: nie] [fotografie: tak];

472220
472221
472222
472223
472224
472225
472226

ID 196 883 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1,6 km E od wsi Magdalenki, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 54' 6" N i 19st 38' 30" E], DE77; data zbioru: 22 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, leszczyna, olcha i inne, na powalonej, murszejącej brzozie, owocniki resupinowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/JN/28.12.13; uwagi: fot.472283 fot.472284 fot.472285 [notatka: nie] [fotografie: tak];

472283
472284
472285

ID 197 121 oznaczenie: Hyphodontia flavipora; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 29 lut 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab, na martwych grabach, kilka płatów owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.473318 fot.473319; forma ochrony Trójmiejski PK [notatka: nie] [fotografie: tak];

473318
473319

ID 208 787 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 50,2" N i 19st 23' 16,9" E], DE35; data zbioru: 21 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzozy, klony, jesiony i inne oraz las mieszany -brzozy, sosny ( gr.2), na powalonych, martwych brzozach, owocniki rozpostarte wyrastające na korze drzew, w jej szczelinach, czasem pokrywające inne grzyby hubowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/JN/28.12.13; uwagi: fot.535269 fot.535270; gr.2; fot.535271 fot.535272 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535269
535270
535271
535272

ID 208 790 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: Kotlewy ( część wsi Żaby ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 51,75" N i 19st 24' 15,8" E], DE45; data zbioru: 26 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. brzoza i sosna, na martwej, powalonej brzozie, owocniki rozpostarte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/JN/28.12.13; uwagi: fot.535354 fot.535355 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535354
535355

ID 208 791 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: Góra Chełmo, gm.Masłowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE58; data zbioru: 1 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -klon, osika, brzoza, buk i in, na powalonym, martwym drzewie liściastym, owocniki rozpostarte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/28.12.13; uwagi: fot.535359 fot.535360 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535359
535360

ID 221 119 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1,3 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [51st 10' 9,27" N i 19st 35' 32,05" E], DE47; data zbioru: 25 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzozy, graby, olchy, na martwej, połamanej brzozie, owocniki rozpostarte, liczne; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 17/JN/28.12.13; uwagi: fot.592363 fot.592364 fot.592365 fot.592366 [notatka: nie] [fotografie: tak];

592363
592364
592365
592366

ID 250 283 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Ksawerów, gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie [51st 47' 21,5" N i 19st 38' 53,4" E], DD77; data zbioru: 30 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą drzew liściastych -brzozy, graby, dęby i in, na powalonych brzozach, kilkadziesiąt owocników na kilku kłodach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.717427 fot.717428 fot.717429 fot.717430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

717427
717428
717429
717430

ID 266 078 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 11,5" N i 19st 15' 11,7" E], DE54; data zbioru: 2 sie 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty, wilgotny, okresowo zalewany fragment lasu - graby, brzozy, olchy i inne, na brzozowej kłodzie, owocniki rozpostarte na kilku metrach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.780130 fot.780131 fot.780132 fot.780133 [notatka: nie] [fotografie: tak];

780130
780131
780132
780133

ID 327 995 oznaczenie: Schizopora flavispora; lokalizacja: Ok.100m na W od granicy rezerwatu Zwierzyniec, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 6 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bagnisko w borze mieszanym(sosny,świerki,brzozy,olchy), na murszejącej brzozie, kilka resupinatowych owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. J.Nowicki na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1114422] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1114422 ;

ID 328 118 oznaczenie: Schizopora flavispora; lokalizacja: ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 8 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd przechodzący w ols, kloda olszowa, rozpostarty owocnik obustronnie na korze; leg. Romuald Tomaszewski, det. M.Piątek na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1114664] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1114664 ;

ID 328 296 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 46" N i 19st 25' 24" E], DE55; data zbioru: 9 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany ( olchy, brzozy, sosny i inne ) graniczący z olsem, na martwych, powalonych brzozach, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1117454 fot.1117455 fot.1117456 fot.1117457 fot.1117458 fot.1117459 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117454
1117455
1117456
1117457
1117458
1117459

ID 334 320 oznaczenie: Schizopora flavipora; • potwierdzenie ID185 142; lokalizacja: 1,3 km W od wsi Kotków, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [GPS: 51st 10' 7,3" N i 19st 35' 31,3" E], DE47; data zbioru: 25 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -graby, brzozy, olchy, leszczyny, dęby, na pniu powalonej brzozy, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1159313 fot.1159314 fot.1159315 fot.1159316 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1159313
1159314
1159315
1159316

ID 342 306 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 6 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina z domieszką osik, na murszejącym pniu powalonej brzozy, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 58" N 19st 25' 2" E; fot.1206011 fot.1206012 fot.1206013 fot.1206014 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1206011
1206012
1206013
1206014

ID 343 452 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: Stasianie (zbocze Ostrej, rezerwat Przełom Jasiołki), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 15 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie liściasty: grab, buk i inne, prawdopodobnie na grabowym drągu, 1 rozpostarty owocnik; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006710; uwagi: fot.1214874 fot.1214875 fot.1214876; Wątek [bf:1126824] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1126824 ;

ID 348 093 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: 0,7 km SW od leśn. Stobiecko ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 23 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, sosna, dąb, buk, na konarach padłej brzozy, grupa kilku-nastu ( -dziesięciu ) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 4' 6,3" N 19st 22' 15" E; fot.1253837 fot.1253838 fot.1253839 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253837
1253838
1253839

ID 351 081 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: Nowa Huta, Kraków, 50.071505, 19.996774, pow. Krakowski, woj. Małopolskie; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzoza, na brzozie; leg. Ryszard Janiczek, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0009226; uwagi: fot.1276846 fot.1276847 fot.1276848 fot.1276849 fot.1276850 [fotografie: tak];

1276846
1276847
1276848
1276849
1276850

ID 351 189 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: Radomsko, pd-zach krańce miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 12 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, czeremcha, na zmurszałej kłodzie padłej brzozy, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 56,5" N 19st 24' 21,2" E; fot.1277833 fot.1277834 fot.1277835 fot.1277836 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1277833
1277834
1277835
1277836

ID 353 170 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 16 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zdegradowany park dworski, Jesion - wiatrował, Kilka młodych owocników; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany; uwagi: fot.1297041 fot.1297042 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1297041
1297042

ID 356 200 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: Szczecin, Wyspa Pucka,na W od.J.Portowego, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 5 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols bagienny z brzozami / rosnące i martwe brzozy /, leżąca kłoda brzozowa, resupinowaty; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Lasy miejskie, odz.137, między działkami a j.Portowym; wątek [bf:1320546]; Strzępkoząb żółtopory [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1320546 ;

ID 356 640 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 27 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols graniczący z lasem mieszanym, na pniu padłej olchy, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 55" N 19st 26' 45,5" E; fot.1326719 fot.1326720 fot.1326721 fot.1326722 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1326719
1326720
1326721
1326722

ID 361 031 oznaczenie: Schizopora flavipora; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,047419 19,426620], DE55; data zbioru: 8 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla graniczące z olsem nad Radomką, na pniu i konarach powalonej olchy, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1371524 fot.1371525 fot.1371526 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371524
1371525
1371526

ID 365 268 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: Gdańsk Górki-Wschodnie, otulina rez. Ptasi Raj, Wyspa Sobieszewska, po lewej od wejscia na plażę nr 19, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 17 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, ols międzywydmowy, brzoza, sosna, jarzębina, na martwym pniu brzozy, owocniki rozpostarte liczne; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011662; uwagi: fot.1403854 fot.1403855 fot.1403856 fot.1403857 fot.1403858 fot.1403859 fot.1403860 fot.1403861 fot.1403862 fot.1403863 fot.1403864 fot.1403865 [fotografie: tak];

1403854
1403855
1403856
1403857
1403858
1403859
1403860
1403861
1403862
1403863
1403864
1403865

ID 367 126 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: 0,5 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 50,9998 19,4102], DE65; data zbioru: 19 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa brzóz w borze sosnowym, na padłej, młodej brzozie, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1422017 fot.1422018 fot.1422019 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422017
1422018
1422019

ID 367 424 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50,9834 19,3095], DE65; data zbioru: 15 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, olcha, sosna, świerk, na murszejącej, padłej brzozie, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1425841 fot.1425842 fot.1425843 fot.1425844 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1425841
1425842
1425843
1425844

ID 374 603 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 1,2 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1503270 fot.1503271 fot.1503272 fot.1503273; zarodniki: 3,9-4,7 x 3,2-3,9 µm średnio 4,3 x 3,5 µm!, Q: 1,1-1,3 średnio 1,2!: fot.1503274; cystydy: fot.1503275; fot.1503276; sprzążki: fot.1503277; fot.1503278 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1503270
1503271
1503272
1503273
1503274
1503275
1503276
1503277
1503278

ID 375 026 oznaczenie: Xylodon flaviporus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Buczynowe Wąwozy), 1,9 km NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie [N 53.3203, E 14.7400], AB94; data zbioru: 3 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na konarze wywrotu Fagus sylvatica, kilkanaście rozpostartych owocników; leg. det. Grażyna Domian; eksykat: AK; uwagi: zarodniki: 3,7-4,4 x 2,9-3,0 µm (średnio 4,1 x 3,3 µm), Q: 1,1-1,4 (średnio 1,3);

Xylodon flaviporus_2023-10-03 (1).JPG
Xylodon flaviporus_2023-10-03 (2).JPG
Xylodon flaviporus_2023-10-03 (3).JPG
zar3
cystydy
cystydy4
cystydy5
sprzążki
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji