jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Kneiffiella flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Zmitr. et Malysheva

strzępkoząb żółtopory drewniczka drobnopora
Schizopora flavipora (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden · Hyphodontia flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Sheng H. Wu
na stronie — występowanie
GREJ: ID195760 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID185140 (© autora fot.)
GREJ: ID196873 (© autora fot.)
GREJ: ID208790 (© autora fot.)

występowanie

Na opadłych gałęziach drzew liściastych.
znaleziska Kneiffiella flavipora na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.09.14
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

AB-94 152885 AD-18 156001 DA-80 197121 DD-77 250283 DE-35 208787 DE-45 208790 DE-46 185701 DE-47 185142 221119 DE-54 266078 195760 DE-55 196873 DE-56 185140 DE-57 185698 DE-58 208791 DE-77 196883

ID152885 Schizopora flavipora; 2 km W, Kołbacz, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.04; buczyna pomorska ponad źródliskiem; na gałęziach i konarach bukowych rozpostarty na korze i w szczelinach kory; leg. Grazyna Domian; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Strzępkoząb żółtopory
fot. 295023
fot. 295024
fot. 295025

Omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/291106.html

 ID156001  Hyphodontia flavipora; 3 km na S od Przełaz, pow. Swiebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.12.10; Fraxino-Alnetum; na kłodzie leżącej na ziemi gromadnie. kilkanaście; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 904 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 305850 fot. 305851

 ID185140  Schizopora flavipora; 1,5 km NE, Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2009.04.25; las mieszany z przewagą liściastych -brzoza, olcha, czeremcha i in, z gęstym podszytem liściastym; na powalonej, zmurszałej brzozie owocniki rozpostarte, liczne; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 1 8,46 N ; 19 27 39,63 E

fot. 406594 fot. 406595 fot. 406596

 ID185142  Schizopora flavipora; 1,3 km SW, Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2009.10.10; las liściasty -brzozy, graby, olchy; na powalonej, zmurszałej brzozie owocniki rozpostarte, liczne; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 10 6,45 N ; 19 35 28,65 E

fot. 406601 fot. 406602 fot. 406603

 ID185698  Schizopora flavipora; 1,1 km N, Wola Rożkowa, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2011.05.13; las mieszany-sosna,brzoza,grab i in; na martwej, stojącej brzozie owocniki rozpostarte w załamaniach kory i w miejscach jej odpadania od pnia; od wys. ok 2m do ok.5m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 2 27 N ; 19 40 47,25 E

fot. 409663 fot. 409664 fot. 409665

 ID185701  Schizopora flavipora; Blok Dobryszyce, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2011.05.13; pas liściastego lasu przy torowisku -gł.dęby i brzozy; na martwych, zarówno stojących, jak i powalonych, brzozach owocniki rozpostare, wyrastające ze spękań kory; licznie na kilku drzewach, na stojących kikutach pni i leżacych fragmentach pni; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 07 05,3 N ; 19 26 26,7 E

fot. 409673 fot. 409674 fot. 409675 fot. 409676 fot. 409677 fot. 409678

 ID195760  Schizopora flavipora; 700 m W od wsi Janów Wolski ( Adamów ) gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.09.06; młodnik mieszany -dęby, brzozy, sosny; na martwej, połamanej brzozie owocniki resupinowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 28,55" N i 19st 16' 26,06" E

fot. 466644 fot. 466645 fot. 466646 fot. 466647

 ID196873  Schizopora flavipora; 1,6 km N od wsi Łęg ( części prawobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2011.08.24; wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk; na powalonej, murszejącej brzozie owocniki resupinowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 44,81" N i 19st 18' 32,94" E

fot. 472220 fot. 472221 fot. 472222 fot. 472223

W sierpniu 2009 r, w tym samym miejscu, ale na innej brzozie również znalazłem tego grzyba.
fot. 472224 fot. 472225 fot. 472226

 ID196883  Schizopora flavipora; 1,6 km E od wsi Magdalenki, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-77; 2011.09.22; las mieszany -sosna, brzoza, leszczyna, olcha i inne; na powalonej, murszejącej brzozie owocniki resupinowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 11/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 54' 6" N i 19st 38' 30" E

fot. 472283 fot. 472284 fot. 472285

ID197121 Hyphodontia flavipora; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.02.29; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab; na martwych grabach kilka płatów owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 473318 fot. 473319
forma ochrony Trójmiejski PK

 ID208787  Schizopora flavipora; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2012.04.21; las liściasty -brzozy, klony, jesiony i inne oraz las mieszany -brzozy, sosny ( gr.2); na powalonych, martwych brzozach owocniki rozpostarte wyrastające na korze drzew, w jej szczelinach, czasem pokrywające inne grzyby hubowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 12/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 50,2" N i 19st 23' 16,9" E

fot. 535269 fot. 535270

gr.2
fot. 535271 fot. 535272

 ID208790  Schizopora flavipora; Kotlewy ( część wsi Żaby ), gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.09.26; las mieszany -gł. brzoza i sosna; na martwej, powalonej brzozie owocniki rozpostarte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 51,75" N i 19st 24' 15,8" E

fot. 535354 fot. 535355

 ID208791  Schizopora flavipora; Góra Chełmo, gm.Masłowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-58; 2010.05.01; las liściasty -klon, osika, brzoza, buk i in; na powalonym, martwym drzewie liściastym owocniki rozpostarte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 14/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 535359 fot. 535360

 ID221119  Schizopora flavipora; 1,3 km W od wsi Kotków, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2013.08.25; las liściasty -brzozy, graby, olchy; na martwej, połamanej brzozie owocniki rozpostarte, liczne; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 17/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 9,27" N i 19st 35' 32,05" E

fot. 592363 fot. 592364 fot. 592365 fot. 592366

ID250283 Schizopora flavipora; 1,5 km SW od wsi Ksawerów, gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie, DD-77; 2014.10.30; las mieszany z przewagą drzew liściastych -brzozy, graby, dęby i in; na powalonych brzozach kilkadziesiąt owocników na kilku kłodach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 47' 21,5" N i 19st 38' 53,4" E

fot. 717427 fot. 717428 fot. 717429 fot. 717430

ID266078 Schizopora flavipora; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2015.08.02; liściasty, wilgotny, okresowo zalewany fragment lasu - graby, brzozy, olchy i inne; na brzozowej kłodzie owocniki rozpostarte na kilku metrach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 11,5" N i 19st 15' 11,7" E

fot. 780130 fot. 780131 fot. 780132 fot. 780133

literatura · references
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 08.05.2017 · powstała/was created 22.11.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Schizopora_flavipora.htm"> Kneiffiella flavipora (strzępkoząb żółtopory) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>