grzyby.pl
jadalnyGREJ

Russula grisea (Pers.) Fr. ss. Gill.

gołąbek szary
Russula palumbina Quel
Russula grisea (gołąbek szary)
grupa na drodze leśnej pod dębami; 26.06.1999, Nizina Szczecińska; copyright © by Marek Snowarski
Russula grisea (gołąbek szary)
grupa na drodze leśnej pod dębami
Unidentified-Russula
Unidentified-Russula
spores from spore print, in Melzer (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat. , Oil.im., green interf. filter)
Unidentified-Russula
spores from spore print, in Melzer (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat. , Oil.im., green interf. filter)
Unidentified-Russula
spores from spore print, in Melzer (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat. , Oil.im., green interf. filter)
Unidentified-Russula
spores from spore print, in Melzer (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat. , Oil.im., green interf. filter)

owocnik

Russula grisea (gołąbek szary)
Kapelusz różnobarwny, ciemnoszary, stalowoszary, gołębioszary, oliwkowo-czarniawy, z odcieniami lila, szaroróżowym, ochroworóżowym lub z jasnymi plamami tych kolorów; 50 – 110 mm średnicy, półkulisty, z wiekiem rozpostarty i wklęsły; jędrny; brzeg równy, na starość krótko karbowany; skórka gładka, sucha, matowa, zdzieralna do połowy promienia kapelusza.

space

Trzon jędrny; krępy, 40 – 90 x 12 – 32 mm; równogruby, czasem wygięty, gładki, biały, czasem nabiegły lila lub różowawo, u podstawy przebarwiający się brązowawo; pełny, z wiekiem o watowatym rdzeniu.

space

Pileus colourful, dark grey, steel-grey, pigeon-grey, olive-blackish, with lilac shades, grey-pink, ochraceous-pink or with like-coloured lighter spots; 50 – 110 mm in diameter, hemispherical, with age plane and concave; firm; margin even, at maturity shortly crenate; cuticle smooth, dry, dull, peelable up to 1/2 from the margin of the cap.

space

Stipe firm; squat, 40 – 90 x 12 – 32 mm; equal, sometimes bent, smooth, white, sometimes tinged lilac or pinkish, at the base discolors brownish; solid, with age stuffed.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy (C). Zarodniki elipsoidalne, brodawkowato-kolczaste, brodawki połączone w nieliczne +- równoległe i wygięte grzebienie, miejscami połączone w niepełną siateczkę, łysinka mała, 6.5 – 8 (9) x 5.5 – 6.5 µm.

Spore print cream coloured (C). Spores ellipsoid, verrucose-spinose, verrucae joined to form a few +- parallel and bent ridges, at places connected to form partial reticulum, small suprahilar plage, 6.5 – 8 (9) x 5.5 – 6.5 µm.

występowanie

Dość często w lasach liściastych i mieszanych z udziałem buka. Preferuje gleby ciężkie, obojętne lub zasadowe.

Common in deciduous and mixed forests under beech trees, prefer loamy neutral or basic soils.

uwagi

Unidentified-Russula
Russula grisea sensu J. Schaffer 1952 jest tożsama z gołąbek fiołkowozielony (Russula ionochlora) (fot.); ten jest generalnie mniejszy i drobniejszego pokroju, skórka kapelusza jest mniej wyraźnie oszroniona a blaszki i wysyp zarodników jaśniejsze, zarodniki są słabiej ornamentowane; kapelusz w centrum mniej lub bardziej zielonawy, ku brzegom fiołkowy, bez szarej barwy.

Russula grisea sensu J. Schaffer 1952 is identical with gołąbek fiołkowozielony (Russula ionochlora) (photo); the latter being generally smaller and of finer stature, cuticle of the cap is less distinctly pruinose and its gills and spore print lighter coloured, spores are less ornamented; the cap centrally more or less greenish, towards margins violet coloured, lacking grey tinge.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010930.2.01 - Unidentified-Russula; okolice Wrocławia
010930-2
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/ #4