jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Rimbachia bryophila (Pers.) Redhead

bezblaszka mchowa
na stronie — występowanie

występowanie

Na mchach.