grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Ramaria roellinii Schild

Ramaria roellinii
08.10.2019, Chodel, gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie; copyright © by Robert Kozak
Ramaria roellinii
XL
Ramaria roellinii
Ramaria roellinii

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20191008.1.rkz - Ramaria roellinii; Chodel, gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie
191008-1
leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk
/Chodel, gm. Chodel, pow. opolski, woj. lubelskie/ #4