takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ramaria myceliosa (Peck) Corner

GREJ: ID236485 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID236485 (© autora fot.)
GREJ: ID236485 (© autora fot.)