grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina sinensis Jatta

odnożyca chiaska
Ramalina Ramalina Ramalina RamalinaRamalinaodnożyca Roeslera (Ramalina roesleri)odnożyca włosowata (Ramalina thrausta)