grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue

odnożyca Roeslera
Ramalina Ramalina Ramalina RamalinaRamalinaodnożyca opylona (Ramalina pollinaria)odnożyca chiaska (Ramalina sinensis)