jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Pyrenopeziza petiolaris (Alb. et Schwein.) Nannf.

na stronie — występowanie

występowanie

Na ogonkach opadłych liści klonu.