jadalny

Psathyrella velutina (Pers.) Sing.

kruchawica aksamitna kruchaweczka omszona, płacznica omszona
Lacrymaria lacrimabunda (Bull.) Mos.
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)

02.11.2004, Trzebnica; copyright © by Marek Snowarski

Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)

grupa owocników w wilgotnym zagłębieniu bogatym w szczątki organiczne

Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)

grupa mokrych owocników w wilgotnym zagłębieniu bogatym w resztki organiczne w lesie łęgowym

Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)
Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)
Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)
Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)

pod grabami i dębami, w wilgotnym zagłębieniu, grupa kilkudziesięciu owocników

Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)

grupa w wilgotnym zagłębieniu pod grabami i dębami

Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)

grupa w wilgotnym zagłębieniu pod grabami i dębami

owocnik

Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)
Kapelusz duży, 30-100(200) mm, higrofaniczny, od barwy rdzawobrązowej (gdy wilgotny) do płowoochrowej (gdy suchy), z ciemniejszym szczytem; młody wypukły, potem parasolowato rozpostarty z szerokim garbkiem; powierzchnia matowa, za młodu silnie filcowata do wełnisto-łuseczkowatej, potem kosmkowata, popękana. Z brzegu kapelusza zwieszają się resztki pajęczynowatej zasnówki, widoczne też czasem na trzonie w części pod kapeluszem.

space

Trzon bladobrązowawy, powierzchnia poniżej włóknistego pierścienia łuseczkowato-włóknista, powyżej biaława i oprószona; sucha; 20-100 x 4-10 mm, równogruby; pusty.

space

Pileus large, 30-100(200) mm, hygrophanous, colour ranges from rusty-brown (when moist) to buff-ochraceous (when dry), with a darker top; convex when young, later obtusely umbonate; surface dull, strongly tomentose to fibrillose-scaly, later floccose, cracked. At the margin of the cap pendant cortina remains, visible sometimes also on the stipe underneath the cap.

space

Stipe pale brownish, surface below the fibrous ring fibrillose-scaly, above it whitish tomentose; dry; 20-100 x 4-10 mm, equal; hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemny, prawie czarny (fioletowobrązowy, brązowoczarny). Zarodniki migdałowate, brodawkowane, 8-11 x 5-6 µm.

Spore print dark, near black (violet-brown, brown-black). Spores amygdaliform, verrucose, 8-11 x 5-6 µm.

występowanie

Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)
Gatunek pospolity. Owocniki często pojawiają się gromadnie na poboczach, miedzach, w ogrodach; na żwirze i rozkładających się kawałkach kory. Wyrastają od wczesnego lata do jesieni ale najczęściej w czerwcu i lipcu.

Common. Summer-fall, gregarious, often in large groups in places rich with organic debris, in and outside of forests.

wartość

Jadalna ale niesmaczna.

Edible but unpleasant.

uwagi

Lacrymaria pyrotricha wyrasta w górskich lasach świerkowych, ma kapelusz jaśniejszy, czerwonopomarańczowy.

Lacrymaria pyrotricha found in mountain pine forests has a lighter coloured, red-orange cap.
znalezisko 20041102.2.04 - Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna); Trzebnica

10f · 20041102.2.04
/Trzebnica/

znalezisko 20000714.4.00 - Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna); Dolny Śląsk, dolina Odry

1f · 20000714.4.00
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/

znalezisko 19991010.14.99 - Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna); Dolny Śląsk, dolina Odry

4f · 19991010.14.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/

znalezisko 19980704.12.98 - Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna); Dolny Śląsk, dolina Odry

5f · 19980704.12.98
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/