grzyby.pl
jadalny

Psathyrella candolleana (Fr.) R. Mrc.

kruchaweczka zaroślowa
Hypholoma appendiculum Bull
Psathyrella candoleana
owocniki pojawiają się w licznych grupach na początku lata; 19.06.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Psathyrella candoleana
na brzegu kapelusza widać białe resztki osłony
Psathyrella candoleana
kępka na drodze leśnej pod dębem
Psathyrella velutina (kruchawica aksamitna)

owocnik

Psathyrella candoleana
Kapelusz higrofaniczny, suchy białawy z jasno-ochrowobrązowym wierzchołkiem, wilgotny miodowożółty (jasnoochrowy) do brązowego; 30 – 70 mm średnicy, młody dzwonkowaty z wiekiem szeroko rozpostarty; cienkomięsisty i kruchy; brzeg cienki, nieprążkowany, często z białawymi resztkami osłony; powierzchnia naga, sucha, matowa, gładka lub z widocznymi pod lupą nieregularnymi promienistymi bruzdowaniami-żyłkowaniami.

space

Trzon białawy, 30 – 60 x 2 – 4 mm, smukły, równogruby, pusty w środku; powierznia mniej lub bardziej włókienkowata, czasem z resztkami osłony w formie pierścienia.

space

Pileus hygrophanous, dry whitish with light ochre-brown top, honey-yellow (light ochre) to brown when wet; 30 – 70 mm in diameter, when young bell-shaped, in age plane; thin and fragile; margin thin, not striate, often with whitish veil remains; surface glabrous, dry, dull, smooth or with visible under a magnifying glass irregular radialy wrinkled.

space

Stipe whitish, 30 – 60 x 2 – 4 mm, slender, equal, hollow, surface more or less fibrillose, sometimes with veil remains in the form of a ring.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemnobrunatny (brązowopurpurowy). Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7 – 8 x 4 – 5 µm.

Spore print dark-brown (brown-purple). Spores elipsoid, smooth, 7 – 8 x 4 – 5 µm.

występowanie

Psathyrella candoleana
Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają w dużych grupach, nieraz do kilkudziesięciu egzemplarzy, przez cały sezon, od maja do października. Wyrastają z ziemi jeśli znajdują się w niej szczątki drewna lub na rozkładającym się drewnie, w lasach, parkach, ogrodach, na brzegach dróg.

Very common. Spring-fall, gregarious, often in large groups, on soil, on wood remains and buried wood, in forests, parks, gardens, on roadsides.

wartość

Jadalna. Ale niesmaczna i o cienkim miąższu.

Edible, but too small and inconsistent to be eaten.

gatunki podobne

Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
Gatunek zmienny, tworzy wiele form.

space

Variable specie of many forms.

space