takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.) P. Karst.