takson nie ujęty w czekliście

Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.) P. Karst.