jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia pusilloides (Zahlbr.) Essl.

orzast wątły