grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Hyphoderma pallidum (Bres.) Donk

strzępkoskórka blada
Peniophorella pallida (Bres.) K.H. Larss.
Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma HyphodermaHyphodermastrzępkoskórka różowokremowa (Hyphoderma roseocremeum)strzępkoskórka szczeciniasta (Hyphoderma setigerum)