niejadalny

Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. (1838)

krowiak aksamitny
na stronie — owocnik · wartość · występowanie · znaleziska
Paxillus atrotomentosus (krowiak aksamitny)

pokrój; 19.08.2004, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski

Paxillus atrotomentosus (krowiak aksamitny)

blaszki i trzon

Paxillus atrotomentosus (krowiak aksamitny)

blaszki i trzon

owocnik

Paxillus atrotomentosus (krowiak aksamitny)
Paxillus atrotomentosus (krowiak aksamitny)
Kapelusz jednobarwny jasnobrązowy, ochrowy, rdzawobrązowy do ciemnobrązowego; duży, (50)100-250(300) mm średnicy, młody wypukły, lejkowaty, także może być muszlowaty lub językowaty z bocznym trzonem; powierzchnia aksamitna, matowa, sucha, z wiekiem popękana; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon o powierzchni silnie aksamitnie brązowoczarno owłosionej, z ostrym przejściem w blaszki; krępy, 40-80 × 20-50, 6 x 4 cm; centralny, ekscentryczny lub boczny, czasem korzeniasty.

space

wartość

Niejadalny. Nie jest trujący ale niejadalny z powodu łykowatego miąższu i nieprzyjemnego ziemistego-gorzkiego smaku. Gorzki smak nie ustępuje podczas gotowania, suszenia czy innych sposobów przetwarzania.

Inedible.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub w grupach, saprotroficznie, na zbutwiałym drewnie i korzeniach drzew iglastych, często wokół murszejących pieńków.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, on rotten wood and roots of conifers, usually close to rotten stumps.
znalezisko 20040819.2.04 - Paxillus atrotomentosus (krowiak aksamitny); Kotlina Kłodzka

15f · 20040819.2.04
/Kotlina Kłodzka/

znalezisko 19980712.18.98 - Paxillus atrotomentosus (krowiak aksamitny); Dolny Śląsk, lasy milickie

2f · 19980712.18.98
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/