grzyby.pl

Naucoria silvaenovae D.A. Reid

Alnicola silvaenovae (D.A. Reid) Courtec.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]