grzyby.pl

Naucoria cephalescens T.J. Wallace

olszóweczka główkowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podana w czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ i w Mycobank jako gatunek; GBIF podaje ją jako synonim hełmówki wierzbowej (Galerina permixta (P.D. Orton) Pegler) w czekliście wymienionej jako osobny gatunek. (2022-11-30)
Naucoria Naucoria Naucoria NaucoriaNaucoriaNaucoria innocuaolszóweczka woskowata (Naucoria cerodes)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W wilgotnych lasach jesionowo-olchowych, na ziemi, pod Alnus glutinosa.W wilgotnych lasach jesionowo-olchowych, na ziemi, pod Alnus glutinosa.