jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Melanelia stygia (L.) Essl.

przylepka żałobna