grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Melanelia hepatizon (Ach.) Thell

przylepka czarniawa