grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Marasmius siccus (Schwein.) Fr.

Marasmius Marasmius Marasmius MarasmiusMarasmiustwardzioszek obrożowy (Marasmius rotula)twardzioszek żółtobrązowy (Marasmius torquescens)
Marasmius siccus
31.05.2006, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Marasmius siccus
Marasmius siccus
Marasmius siccus
Marasmius siccus

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060531.1.ww - Marasmius siccus; Kotlina Sandomierska
060531-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #5