grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Lyomyces crustosus (Pers.) P. Karst.

Xylodon crustosus (Pers.) Chevall.